Hanstholm rykker sammen!

Hanstholm rykker sammen! CFBO skal hjælpe Thisted Kommune og Hanstholm med at identificere og udvikle de projekter, der kan gøre en forskel for byen og havnen under ét.

Der er gjort et stort forarbejde allerede med en udvidelsesplan for havnen, en strategiplan for Thisted Kommune og en udviklingsplan for Hanstholm. Disse planer danner en base for næste runde, som vi nu går i gang med. Arbejdet skal styrke bosætning, erhverv og turisme for ét samlet Hanstholm.

Allerførst skal vi snakke med de lokale. Få en forståelse af hvad der rører sig, og hvad man gerne vil forandre – og hvem der kan være til at gøre det. Derfor har vi allieret os med den lokale projektmager Thorkild Sodborg, som har stor erfaring fra udviklingen af andre af kystbyerne i Thy.

Projektet er finansieret af Thisted Kommune og Realdania. Fra august 2017 frem til januar 2018 gennemfører vi en proces, der skal lede frem til udarbejdelsen af et handlings- og idekatalog for Hanstholm og Havnen. Arbejdet er et forprojekt, der har til hensigt at inddrage, delagtiggøre og aktivere de lokale borgere og interessenter i Hanstholm i konkrete projekter, der kan gøre en forskel for Hanstholm. Vi skal bidrage med udarbejdelsen af et projektkatalog, som beskriver de gode ideer og som viser vejen fra idéer til konkrete handlinger.

Vi er ydmyge, begejstrede og nysgerrige. Vi ses deroppe!