CFBO bidrager til strategi for naturpark i Portugal

CFBO var i september 2017 i Porto, hvor vi sammen med de portugisiske landskabsarkitekter Gonçalo Andrade (Xscapes Landscape) og Teresa Andresen gennemført en analyse samt visions- og strategiudvikling vedr. udviklingen af byen Alvre, som udgør ét af adgangspunkterne til naturparken Parque das Serras do Porto (‘Portos Bjerge’).

Parque das Serras do Porto er et stort, sammenhængende naturområde beliggende kun 12 kilometer fra centrum af Porto. Området, som strækker sig over 3 kommuner, bruges for en stor dels vedkommende til industrielt skovbrug (eukalyptustræer til papirproduktion) men udgør også en vigtig del af byregionens rekreative netværk.

Med en rig men i vid udstrækning uudforsket kulturhistorie – området har bl.a. været brugt intensivt af romerne til udvinding af guld – har området et kæmpe potentiale til ikke blot at være en ekstensivt udnyttet del af de grønne, rekreative strukturer i området men også at blive en destination i sig selv.

Området er i foråret 2017 officielt udpeget som naturpark, og der er etableret en samlet organisation med deltagelse af regionen og de tre kommuner.

Alvre er en mindre by, som for nyligt har fået forbedret sin vejforsyning og som langsomt er ved at ændre sig fra en søvnig landsby til en attraktiv lokalitet for sommerhuse /’second houses’ og portal for naturparken. Vores opgaven var, sammen med vores portugisiske samarbejdspartnere, at analysere byens forudsætninger for omdannelse og udvikling, herunder håndtering af kulturarv og kulturhistorie, samt at formulere et antal strategier for udviklingen af Alvre til et attraktivt og bæredygtigt omdrejningspunkt for besøg i naturparken.

Link til vores portugisiske samarbejdspartnere Xscapes Landscape Architecture: https://www.xscapesap.com/