Handlekraft i Hald

Samskabelse er på alles læber. Men I Hald nøjes de ikke kun med at tale om samskabelse – her handler de. Med støtte fra Trafik, Bygnings- og Boligministeriet administrerer Hald lokalråd det kommende års tid selv en pulje øremærket byfornyelse og direkte partnerskabsmodeller. Det er helt i tråd med den strategiske planlægningsprofessions fokus på samskabelse. ’Handlekraft i Hald’ indeholder et element af det, der kaldes ’borgerbudgettering’ og ’empowerment’. For borgerne er det helt håndgribeligt og knapt så højpandet, som det lyder. Projektet handler om at tage aktiv del i at skabe et bedre hverdagsliv, hvor man som borger gives større frihed til at påvirke beslutningerne og formindsker ventetiden på, at idéer bliver til virkelighed. CFBO hjælper til med sparring og metodeudvikling, og vi nyder at se handlekraften udfolde sig lokalt. Det er inspirerende og lærerigt. Go Hald!