CFBO udvider med to nye medarbejdere på kontoret i København

Fredag d. 1. marts 2019 byder CFBO velkommen til to nye medarbejdere på kontoret i København – Berit Rathenborg Bæhr og Karen Skov Nielsen. De vil sammen med Svend Erik Rolandsen på kontoret i København arbejde tæt sammen med kunder i Hovedstadsområdet og med CFBO’s øvrige medarbejdere i Aarhus om igangværende og nye opgaver inden for bl.a. havne- og byomdannelse, områdeudvikling, borgerinddragelse og lokalplanlægning.

Berit Rathenborg Bæhr er urban designer med 10 års erfaring fra projektleder- og chefkonsulentansættelser i kommuner samt ansættelser i arkitektfirmaer, senest som projektleder og byplanarkitekt hos Årstiderne Arkitekter i København. Berits store interesse er projektledelse af byudviklingsprojekter med fokus på at navigere i de samfundsmæssige og fysiske forandringer, der præger byudviklingen samt sikre at projekterne er stærkt forankrede lokalt og at de kan realiseres lovgivningsmæssigt. Berit har erfaring med bl.a. udviklingsstrategier, masterplaner, lokalplaner for byomdannelsesprojekter og kommuneplanlægning.

Karen Skov Nielsen er uddannet fra Aarhus Arkitektskole i 2018 i urban design and landscape architecture, suppleret med en efteruddannelse i byplanlægning. Karen har en stærk analytisk og konceptuel tilgang til byplanfaget med en stor interesse i at bidrage til at skabe attraktive, levende og bæredygtige byer og områder med forankring i konteksten. Karen har i studietiden prøvet kræfter med implementering af FNs verdensmål i lokale byudviklingsprojekter hos UN Habitat i Mexico. Hos CFBO i Aarhus har Karen indtil nu bl.a. arbejdet med bymidteudvikling og områdefornyelse. Vi glæder os over at byde Berit og Karen velkommen på holdet!