Når private interesser driver byudviklingen frem

Aarhus Ø

Gennem 3 interviews med 3 private udviklere af det byggede miljø – Rune Kilden, Klaus Kastbjerg og Anton Hessellund (Enggaard) – sætter vi i en samtalebog fokus på det, der kan vindes, hvis kommuner, arkitekter, byplanlæggere og private udviklere bliver bedre til at arbejde sammen og gennem en mere åben og konstruktiv dialog, får en bedre fælles forståelse for den by- og bygningskvalitet, som alle parter er interesserede i at skabe.

Som opfølgning på samtalebogen inviterer vi til debatarrangement i Aarhus d. 21. august 16-18 i Pakhusene. Her kan du møde nogle af de developere der har medvirket i bogen – men også nye profiler vil blande sig i samtalen.

Programmet for debatarrangement annonceres i starten af august på LinkedIn og på www.cfbo.dk. Deltagelse er gratis og tilmelding kan ske allerede nu til Inger@cfbo.dk.

I samarbejde med Arkitektforeningen afholder vi lignende arrangementer i København og Aalborg i hhv. september og november – mere information herom følger snarest muligt.