Samtale og debat – når private interesser driver byudviklingen

Der var fuldt hus, da vi i onsdags tog hul på det første af tre debatarrangementer om samspillet mellem kommercielle kræfter om byudvikling og bykvalitet. Fedt, at så mange viser interesse for at være med til samtalen!

Der er åbent for tilmeldinger til det næste arrangement, som vi laver i samarbejde med Arkitektforeningen den 23.september i København. Her har vi foruden Rune Kilden og Klaus Kastbjerg inviteret projektudviklingsdirektør i PensionDanmark Mia Manghezi, byudviklingschef i Frederiksberg Kommune Jesper Dahl, administrerende direktør i KAB Jens Elmelund og projektleder i Byplanlaboratoriet Marianne Bendixsen til at deltage i panelet.

Sammen med dem vil vi stille spørgsmålet, om det passer, at markedet altid er modspilleren, som kun er interesseret i et stort provenu – eller er der også et samfundsengagement, som kan komme i spil og gøre private udviklere til medspillere i opgaven med at udvikle byen?

Er kommunerne gode nok til at forstå kommercielle interesser og skabe værdi sammen med private udviklere?

Og hvilke redskaber og forståelser skal der til, for at skabe en kommercielt bæredygtig business case, som også giver værdi til byen?

Det er nogle af de spørgsmål, debatarrangementet tager fat i.

Med afsæt i samtalebogen ”Hvad tænker developeren på?”, fortsætter vi dialogen om det, der kan vindes, hvis private udviklere, offentlige bygherrer og arkitekter/byplanlæggere bliver bedre til at skabe værdi sammen og en fælles forståelse for den by- og bygningskvalitet, som alle parter er interesserede i at skabe.

Alle er velkomne. Tilmelding kan ske til inger@cfbo.dk
senest den 16. september. Samtalebogen kan hentes gratis her: http://cfbo.dk/projekter/naar-private-interesser-driver-byudviklingen-frem/