Midlertidighed i det offentlige byrum

Tina Vestermann fra CFBO fortæller om sin forskning i den strategiske brug af midlertidige anvendelser i byomdannelsesprocesser til Østjyske planlæggere og IDA Trafik & Byplans gå-hjem-møde om ’Midlertidighed i det offentlige byrum’ onsdag d. 13/11 kl. 15.00-17.00. Gå-hjem-mødet vil med udgangspunkt i konkrete eksempler stille skarpt på mulighederne og brugen af midlertidighed i det offentlige byrum.

Tina Vestermann vil med baggrund i sin Ph.d. afhandling fra Aalborg Universitet og sit virke som strategisk rådgiver ved CFBO fortælle om hvordan midlertidighed kan bruges aktivt i byplanlægning. Tina arbejder med strategiske omdannelsesprocesses- og kommunikationsprocesser med høj grad af involvering. Fra 2013-17 har Tina forsket i den strategiske brug af midlertidige anvendelser i byomdannelsesprocesser. Forskningen inddrog og afrundede tidligere seks års praksiserfaring som projektleder på flere forsøgs- og metodeudviklingsprojekter, der alle har haft til hensigt at skabe værdi og indhold fra de tidlige faser frem mod endeligt design og konkret omdannelse.

Arrangementet afholdes hos Aarhus Kommune, Teknik og Miljø. Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand. Tilmelding: https://ida.dk/arrangement/midlertidighed-i-det-offentlige-byrum-330712#praktisk-info