Samtale og debat – når private interesser driver byudviklingen – nu i Aalborg

Passer det, at markedet altid er modspilleren, som kun er interesseret i et stort provenu – eller er der også et samfundsengagement, som kan komme i spil og gøre private udviklere til medspillere i opgaven med at udvikle byen?

Er kommunerne gode nok til at forstå kommercielle interesser og skabe værdi sammen med private udviklere? Og hvilke redskaber og forståelser skal der til, for at skabe en kommercielt bæredygtig businesscase, som også giver værdi til byen?

Det er nogle af de spørgsmål, debatarrangementet tager fat i.
Med afsæt i samtalebogen ”Hvad tænker developeren på?”, fortsætter vi dialogen om det, der kan vindes, hvis private udviklere, offentlige bygherrer og arkitekter/byplanlæggere bliver bedre til at skabe værdi sammen og en fælles forståelse for den by- og bygningskvalitet, som alle parter er interesserede i at skabe.

Alle er velkomne. Tilmelding kan ske til anne@cfbo.dk
senest den 1. november efter ’først til mølle’ princippet.

Samtalebogen kan hentes gratis her: http://cfbo.dk/projekter/naar-private-interesser-driver-byudviklingen-frem/