Byens plan – Holstebro skaber involverende byudvikling

Holstebro Udvikling P/S.

Der sker store forandringer i Holstebro midtby i disse år, og ambitionerne for fremtidens by er store. Derfor arbejder Holstebro Udvikling P/S i samarbejde med byens borgere, arkitekter og byplanlæggere med en udviklingsplan for byen.

CFBO har hjulpet Holstebro Udvikling P/S med den ambitiøse involvering af byens borgere og interessenter, hvis input har været med til at forme kravene til den opgave, de konkurrerende teams skulle arbejde med. Herudover har CFBO hjulpet Holstebro Udvikling P/S med udviklingsprocessen, som er tilrettelagt som en parallelkonkurrencen.

Det har været en virkelig spændende proces med stort engagement fra alle sider, som det kan ses i videoen.

Læs mere:
https://holstebroudvikling.dk/

udarbejdet af Peoplez