Webinar: Når private interesser driver byudviklingen frem uden for de store vækstcentre

Med afsæt i samtalebogen: ’Når private interesser driver byudviklingen frem’ er der tidligere gennemført 3 debatarrangementer i Aarhus, København og Aalborg. Nu fortsætter vi dialogen om det, der kan vindes, hvis private udviklere, offentlige bygherrer og arkitekter/byplanlæggere bliver bedre til at skabe værdi sammen og en fælles forståelse for den by- og bygningskvalitet, som alle parter er interesserede i at skabe.

CFBO og Akademisk Arkitektforening inviterer til et opfølgende digitalt debatarrangement mandag den 22. juni kl. 16.00-17.30. Her fokuserer vi på erfaringer med udfordringer og muligheder i byerne uden for de store vækstcentre for samspil mellem offentlige og private investeringer i udviklingen af bykvalitet. Diskussionen vil tage afsæt i erfaringer med at udvikle bykvalitet i de områder af landet, hvor markedet ikke banker på af sig selv. Omvendt vil vi også drøfte, hvad vækstcentrene kan lære af de udviklingsprocesser og offentlige og private samarbejder, som finder sted i de mindre byer.

Alle er velkomne til at deltage. Vi har inviteret 3 skarpe debattører til at bidrage med korte indspark, og vi afsætter herudover god tid til debat og diskussion, hvor du kan involvere dig direkte med spørgsmål og egne erfaringer.


TILMELDING

Tilmelding kan ske til maria@cfbo.dk senest fredag d 19. juni. Efter tilmelding vil I modtage link til Microsoft Teams mødet. Deltagelse er gratis.