Seniorbofællesskab Ringkøbing K

SENIORBOFÆLLESSKAB I RINGKØBING K
– konkurrencerådgivning

CFBO er rådgiver for Realdania og Realdania By og Byg i forbindelse med udarbejdelsen af værdi- og konkurrenceprogram for et nyt seniorbofællesskab i Ringkøbings nye naturbydel, Ringkøbing K.

Projektet er en del af Realdanias initiativ ”Rum og fællesskaber for ældre”, der skal afprøve løsninger og tilgange til udviklingen af nye boformer – med rammer for fællesskab, der kan bidrage til at reducere ældres ensomhed og fremme livskvaliteten i den tredje alder.

Opgaven består blandt andet i at gennemføre en række interviews med udvalgte eksperter, en online kvantitativ undersøgelse, inddragelse af målgruppen, analyse og kortlægning af konkurrenceområdet samt udarbejdelse af værdi- og konkurrenceprogram.

En central del af opgaven har været at planlægge, facilitere og gennemføre 5 ekspertinterviews samt en studietur for inviterede målgrupperepræsentanter. På studieturen, hvor der blev besøgt tre eksisterende bofællesskaber i Østjylland, deltog 16 personer fra målgruppen 50+. Input og viden fra både eksperter og deltagere i studieturen er blevet behandlet og indarbejdet som en del af værdi- og konkurrenceprogrammet.

Værdi- og konkurrenceprogrammet skal beskrive rammerne for den opgave, der skal danne grundlag for den efterfølgende arkitektkonkurrence, hvor udvalgte arkitektteams skal tegne deres bud på fremtidens nye seniorbofællesskab.

ROLLE

CFBO varetager rollen som proces- og projektleder i forbindelse med udarbejdelse af værdi-og konkurrenceprogram, inddragelsesprocesser samt koordinering mellem Realdania, Realdania By og Byg og Analyse Danmark.