Aabenraa Kommune – Hovedby på forkant

AABENRAA KOMMUNE – HOVEDBY PÅ FORKANT
– bygherrerådgiver

Aabenraa Kommune har med støtte fra Realdania som led i kampagnen Hovedbyer på Forkant igangsat udarbejdelsen af en strategiplan for Nørreportkvarteret. Formålet med projektet er at gennemføre en helhedsorienteret indsats, som udvikler den nordlige del af bymidten til en levende bydel med mennesker liv og oplevelser.

Aktiviteterne, som indgår i projektet udgøres af tre projektspor:

  1. Projekt- og anlægssporet, som omfatter udarbejdelsen af konkrete forslag til fysisk omdannelse i form af delområder i bydelen med henblik på realisering af delprojekter fra planen samt forslag til og etablering af midlertidige installationer og anlæg
  2. Ejendomssporet, som omfatter udarbejdelsen af volumen- og mulighedsstudier, som kan fungere som et beslutningsgrundlag i forbindelse med udvikling og salg af konkrete kommunale ejendomme i bydelen samt en analyse af konkrete ejendomme, alternative udlejningsmodeller og muligheder for omdannelse af konkrete ejendomme/butikslejemål.
  3. Formidlings- og organiseringssporet, som omfatter formidling og involvering samt en analyse a mulighederne for etablering partnerskaber/samarbejder mellem aktører i området samt implementering af disse.

CFBO har som bygherrerådgiver bl.a. udarbejdet projekt- og udbudsgrundlag, varetaget udbud af delopgaverne til specialistrådgivere samt faciliteret tværgående workshops på tværs af de tre projektspor.

Derudover har CFBO leveret planfaglig og strategisk rådgivning som en del af det udførende rådgiverhold tilknyttet ejendomssporet – herunder varetagelsen af mulighedsstudier og koordinering mellem kommune, arkitektrådgiver og kommerciel rådgiver.

Afslutningsvist har CFBO – i samarbejde med Aabenraa Kommune – udarbejdet Aabenraa Kommunes ansøgning til 2. runde af Realdanias indsats Hovedby på Forkant. Ansøgningen har udløst, at Aabenraa Kommune (som én ud af 6 kommuner blandt 31 ansøgere) har fået en bevilling fra Realdania på 9,1 mio. kr. til realisering af et byrum på tværs af bymidten.