Aabenraa Midtby

AABENRAA MIDTBY
– ejendomsanalyse og midtbykonference

CFBO har for Aabenraa Kommune gennemført en analyse af gågadens ejendomme med henblik på identifikation af styrker og svagheder, samt muligheder for gennem målrettet samarbejde i bymidten at forbedre udviklingsmulighederne for detailhandelen i Aabenraas bymidte.

Analysens resultater er brugt som grundlag for en række konkrete anbefalinger til strategiske handlinger i relation til bl.a. omdannelse og samarbejde samt som afsæt for en midtbykonference med deltagelse af grundejere/investorer, forretningsdrivende, mæglere og andre af bymidtens aktører. Analysen og konferencen indgår som et led i Aabenraa Kommunes langsigtede arbejde med byledelse, som er igangsat med det formål at samle midtbyens aktører og i fællesskab skabe de forandringer, der skal til for at sikre en levedygtig bymidte i fremtiden.

ROLLE
Analysen er gennemført af CFBO, som sammen med ICP har tilrettelagt og faciliteret midtbykonferencen. De strategiske anbefalinger er udarbejdet i samarbejde med ICP.