Bispehaven, tryghedsrenovering

BISPEHAVEN, AARHUS
– tryghedsrenovering

Partner Rasmus Cassøe er fagdommer i forbindelse med bedømmelse og efterfølgende forhandlinger om den meget omfattende tryghedsrenovering af Bispehaven i Aarhus, hvor fem tværfagligt sammensatte totalentreprisehold er i konkurrence om at vinde det omfattende udbud.

Tryghedsrenoveringen af Bispehaven gennemføres i samarbejde med Aarhus Kommune og er økonomisk støttet af Landsbyggefonden og den særlige infrastrukturpulje for udsatte boligområder.

Tryghedsrenoveringen er første skridt i en langsigtet omdannelse af Bispehaven, hvis overordnede mål er at omdanne det udsatte boligområde til et attraktivt bykvarter. Et bykvarter der hænger sammen med den omkringliggende by, og som er så attraktivt, at beboere bliver boende, at nye beboergrupper trækkes til og besøgende føler sig velkomne og trygge.

Tryghedsrenoveringen skal med helhedsorienterede og langsigtede indgreb fjerne de grundlæggende bystrukturelle udfordringer og skabe løsninger af høj arkitektonisk og funktionel kvalitet, der kan kickstarte en ny og positiv udvikling af Bispehaven.

ROLLE
Valget af Rasmus Cassøe er begrundet i hans meget omfattende erfaring med omdannelse af udsatte boligområder, herunder bl.a. Gellerupparken og Toveshøj i Aarhus, Kildeparken2020 i Aalborg Øst og Løvvangen i Nørresundby, hvor han har været projektleder for udarbejdelsen af de meget ambitiøse helhedsplaner, der danner grundlaget for de konkrete omdannelser.

PROJEKTDATA
KUNDE: Østjysk Bolig