Børne- og ungeunivers Stigsborg

BØRNE- OG UNGEUNIVERS STIGSBORG
– visionsproces, involvering og realisering

I et hold med DK2, SMAK, Learning Spaces, Norconsult og Sloth Møller skal CFBO frem mod 2024 være med til at udvikle og sikre gennemførelsen af et Børn og Ungeunivers til den nye bydel Stigsborg Havnefront.

Børne og Ungeuniverset skal huse dagtilbud og skole og samtidig integreres som et aktivt omdrejningspunkt for bydelens beboere med plads til foreningsliv og forskellige bydelsprojekter.

Udviklingsprocessen kickstartes med en ambitiøs involvering af kommende brugere og professionelle aktører. I forbindelse hermed gennemføres et kick-off seminar og en studietur til inspirerende læringsmiljøer. Efter færdiggørelse og vedtagelse af visionen udarbejdes et byggeprogram, hvorefter udbud og lokalplanlægning igangsættes.

Som del af det samlede team varetager CFBO blandt andet linket mellem Børn og Ungeuniverset og bydelen i sin helhed. I forlængelse heraf bidrager CFBO også til lokalplanarbejdet.

SAMMENHÆNG TIL TIDLIGERE RÅDGIVNING
CFBO har tidlligere deltaget i parallelkonkurrencen om Stigsborg Havnefront og har sidenhen samarbejdet tæt med Byudviklingsselskabet for Stigsborg i forbindelse med udarbejdelsen af en bylivsstrategi for kvarteret. På den måde har CFBO et indgående kendskab til den forudgående udviklingsproces og de overordnede strategier for bydelen, som netop kan komme udviklingsprocessen for det kommende Børn og Ungeunivers til gavn.

Læs mere her:
http://cfbo.dk/projekter/stigsborg-havnefront-2/
http://cfbo.dk/projekter/stigsborg-havnefront/