Brovst – Rothfeldtkvarteret

ROTHFELDTKVARTERET
– mulighedsstudie

CFBO bistår Jammerbugt Kommune med udarbejdelsen af en udviklingsstrategi for Rothfeldts-kvarteret i Brovst, som en del af Jammerbugt Kommunens arbejde med udviklingsplaner for deres fire største byer.
Jammerbugt er en grøn og blå kommune med både skov, hav og fjord. Brovst er kommunens grønne by, med Bratskov og Fredensdal Skov som de centrale rekreative steder, og Bøge Bakker udenfor byen mod nordvest.

Udfordringen i Brovst er, at forretningslivet er i tilbagegang, hvilket har efterladt et større område i byen med lukkede butikker og store tomme bygninger. Et centralt område der ligger mellem byens mest centrale sports- og kulturtilbud.

Formålet med udviklingsplanen er at redefinere Rothfeldt-kvarteret og skabe en ny retning for transformationen af området, så det i fremtiden igen bliver en central del af byen.

Udviklingsplanen bygger på 3 scenarier, der hver viser forskellige udviklingsmuligheder, en midlertidig udnyttelse af de tomme bygninger og en sammenhæng mellem de forskellige områder, et udbygget område med fokus på boliger med fællesskabet for øje og et scenarie med en blanding af de 2 andre scenarier. Fælles for alle 3 scenarier er naturen – de grønne sammenhænge og et grønnere Brovst – samt sammenhængende og identitetsskabende byrumsforbindelser, der skaber sammengæng mellem Bratskov og Brovst Sports- og Kulturcenter, og som kan fungere som en fleksibel rygrad i en udvikling, der kommer til at tage mange år.

Udviklingsplanen rummer samtidig en udviklingsstrategi, der giver inspiration til, hvordan man kommer fra drøm til virkelighed. Centralt i strategien er et byrumsprojekt, der tidligt kan skabe en positiv forandring i området, samt en fondsstrategi der viser hvor der kan søges om ekstern finansiering og inspiration, til den videre udvikling.

ROLLE
CFBO har udarbejdet indledende byanalyser og screening af planlægningsmæssige bindinger, samt udarbejdet mulighedstudier, realiserings- og fondsstrategi.

PROJEKTDATA
KUNDE: Jammerbugt kommune