Byernes Vækst

BYERNES VÆKST
vækststrategier

CFBO har i en tofaset proces bidraget til gennemførelsen af Skanderborg Kommunes planlægning for udviklingen af de fire centerbyer Hørning, Ry, Låsby og Galten-Skovby.

Skanderborg Kommune fokuserer i byrådets Udviklingsstrategi på udvikling af kommunens hovedby og centerbyer. Byrådet har for at realisere ambitionen for centerbyerne under overskriften ”Byernes vækst” nedsat et §17.4-udvalg med underudvalg fra hver af byerne. Her sad repræsentanter fra foreninger, institutioner, erhverv og unge.

CFBO’s bidrag til Skanderborg Kommunes §17.4-udvalgsarbejde om Byernes Vækst har bestået af to ydelser:

  • Igangsættelsen af processen for underudvalgenes strategiske arbejde med deres byer, funderet i oplæg og anbefalinger og desuden formidlet gennem en film for hver by, der, med kommentarer og faglige benspænd stiller reflekterende og konkrete arbejdsspørgsmål.
  • Opsummeringen af udvalgenes arbejde omkring deres byers fremtid – også i en film.

Processen har resulteret i de fire byers vækststrategier. Disse er udarbejdet på baggrund af udvalgenes arbejde med fokus på den enkelte bys betingelser og kvaliteter.

ROLLE
CFBO’s rolle har været gennem oplæg og film til at bidrage at klæde deltagerne i §17.4-udvalget og underudvalgene på til at foretage kvalificerede diskussioner og nå realiserbare udviklingsmål, der kan integreres i byrådets udviklingsstrategi.

PROJEKTDATA
Kunde: Skanderborg Kommune
Udførelse: 2016
Honorar: < 500.000

Se de producerede film herunder: