Ellekonebakken

ELLEKONEBAKKEN
– infrastruktur- og helhedsplan

CFBO bistår Boligselskabet Sct. Jørgen med at udarbejde en helheds- og infrastrukturplan for boligområdet Ellekonebakken.

Ellekonebakken er et alment boligområde i Viborg, der i 2018 er optaget på listen over ghettoområder. Arbejdet med en helhedsplan skal styrke omdannelsen af området, så det ikke alene kommer af listen hurtigt igen, men udvikles fra en isoleret ø i byen til en blandet og attraktiv bydel, der hænger naturligt sammen med resten af Viborg.
I dag ligger Ellekonebakken isoleret i den omkringliggende bystruktur med begrænset kobling til vejnettet omkring. Området er ikke et sted, man kommer, medmindre man har et ærinde der.

Umiddelbart nord for området udvikles VIborg Baneby som byens store udviklingsprojekt, og helhedsplanen sigter derfor på at få Ellekonebakken koblet op på den udvikling. Som del af udviklingen af Viborg Baneby opgraderes den gamle hærvejsforbindelse som en ny færdselsåre for bløde trafikanter. Helhedsplanen viser, hvordan en omlægning af denne forbindelse kan være med til at aktivere Ellekonebakken og trække besøgende til området. Ligeledes undersøger den, hvilke strategiske åbningstræk der skal til for at kickstarte udviklingen. Herunder hvordan en ny vejforbindelse til Ringvejen kan være med til åbne området op og skabe nye forbindelser til den omkringliggende by.