Finsensvej Vest

FINSENSVEJ VEST
– områdeudvikling

CFBO har bistået Frederiksberg Kommune med at kortlægge og analysere behovet for at gennemføre en eventuel områdefornyelse af kvarteret Finsensvej Vest. Programmet er dermed oplæg til evt. politisk beslutning i 2019 om områdeudvikling fra 2020.

Materialet er udarbejdet på baggrund af analyser samt inddragelse af borgere, besøgende og organisationer i området. Der er desuden gennemført workshops med repræsentanter fra forskellige dele af den kommunale forvaltning.

Programmet indeholder en faglig beskrivelse af området samt kortlægning af potentialer og problemstillinger for at styrke kvarteret. Der arbejdes både med det fysiske, kulturelle, sociale og organisatoriske med henblik på at gøre området stærkere med fokus på trivsel for beboerne og brugerne af kvarterets mange tilbud, så området kommer op på det generelt meget høje niveau på Frederiksberg. De centrale målsætninger og temaer udfoldes i et potentialekatalog, der udgør en samlet oversigt over mulige indsatser i kvarteret. Potentialekataloget er et første bud på mulige indsatser, der i en evt. områdeudviklingsproces kan suppleres med andre initiativer, ligesom nogle initiativer kan udgå, hvis den fortsatte dialog med områdets aktører peger i retning af behov for andre indsatser. Desuden rummer programmet sammenhæng til politiske mål samt et bud på organisering af en evt. områdeudviklingsproces.

CFBO har tilrettelagt proces- og inddragelsesstrategien samt udarbejdet programmet.