Fjerritslev – Byens akse

FJERRITSLEV – BYENS AKSE
konkurrencerådgivning

CFBO har bistået Jammerbugt Kommune med udarbejdelsen af en områdefornyelse i Fjerritslev gennem borgerinddragelse og workshops.Forslaget til områdefornyelsen er viderebearbejdet gennem en landskabs- og byrumskonkurrence. Her har CFBO bistået Jammerbugt Kommune med konkurrencerådgivning.

Konkurrencen handler om at Fjerritslev skal opleves som en sammenhængende by, hvor hverdagens mødesteder styrkes, hvor handelslivet har gode rammer for at engagere sig i bylivsskabende aktiviteter, og hvor det aktive liv er en synlig del af hverdagen. Konkurrence tager udgangspunkt i områdefornyelsens fokus på byens akse. Denne skal udvikles, som en række forbundne byrum, hvor byens historie og omgivende natur og kystlandskab er tydelig.

’Byens Akse’ skal udvikles med små indlagte oplevelser og udfordringer. Væsentlige funktioner og byrum, der knytter sig hertil, orienteres mod aksen. ’Byens Akse’ skal skabe nye sammenhænge i byen og understøtte de uformelle mødesteder for alle aldre. Der bør indgå elementer af fritidsliv, sport, kultur og kunst.

ROLLE
CFBO har været Jammerbugt Kommunes rådgiver i konkurrencen og har bistået med udarbejdelse af konkurrenceprogram, facilitering af konkurrenceproces og bedømmelse, samt dialog og koordinering mellem arkitekter og Jammerbugt Kommune.

CFBO har ligeledes stået for udbudsstrategien, samt screening og indledende dialog med tilbudsgivere.

PROJEKTDATA
KUNDE: Jammerbugt Kommune
UDFØRELSE: 2018
HONORAR: under 500.000 kr.

(illustration: Team Bejstrup og ByMunch)