Fjerritslev, byfornyelse

FJERRITSLEV 
– byfornyelse

CFBO har bistået Jammerbugt Kommune med at udarbejde en byfornyelsesstrategi for Fjerritslev. Materialet var grundlag for en ansøgning om reservation af områdefornyelsesmidler.

Projektet er en helhedsorienteret byfornyelsesstrategi på baggrund af en foreliggende masterplan for Fjerritslev. Byfornyelsesstrategien sikrer en bedre forbundet midtby, der knytter hverdagslivets mødesteder sammen med et konkret ønske om omdannelse af tre byrum. Målet er at løfte de enkelte byrumsomdannelser med en helhedsorienteret strategi, der er forankret hos både kommune og arbejdsgrupper. Strategien rækker udover den eksisterende økonomi, og kan derfor bruges fremadrettet til at udvikle Fjerritslev uafhængig af opnåede finansiering gennem områdefornyelsesmidler.

ROLLE
CFBO har udarbejdet indledende byanalyser, deltaget i planlægning og gennemførelse af to workshops, samt udarbejdet byfornyelsesstrategien i tæt sammenspil med arbejdsgrupper og Jammerbugt Kommune.

CFBO indgår desuden i dialogen med Jammerbugt Kommune om proces og inddragelsesstrategi for at sikre lokalt ejerskab.

CFBO har derudover bistået med at udarbejde ansøgningen til ministeriet om reservation af områdefornyelsesmidler. Efterfølgende har CFBO lavet områdefornyelseprogram, afholdt konkurrence for udbud og fungeret som konkurrencerådgiver i processen.

PROJEKTDATA
Kunde: Jammerbugt Kommune
Udførelse: 2016
Honorar: <500.000 kr.