Fremtidens Nivå Bymidte

FREMTIDENS NIVÅ BYMIDTE

– strategisk-fysisk udviklingsplan

I et tæt samarbejde udvikler Adept, Everyday Studio og CFBO en strategisk-fysisk udviklingsplan for Fremtidens Nivå Bymidte. Vi har et større hold af eksperter bag os:  Trafikplan, Envidan, BIDdanmark og Erik Arkitekter. Tilsammen arbejder vi for at realisere visionerne fra borgerne, erhvervs- og kulturaktører og Fredensborg kommune.

Planen bygger på en række overordnede strategiske hovedgreb; et strukturelt hierarki, der sikrer grundlaget for et kompakt, bæredygtigt byliv. Strategien omsættes til en fysisk udviklingsplan for bymidten, samt en bebyggelsesplan for første etape.

Nivå Bymidte fremstår i dag som en isoleret, monoprogrammeret ø med funktionsforladte bygninger. Bymidten skal fremover udvikles til en moderne tæt forstadsbymidte, hvor fællesskaber og hverdagslivet udfoldes i og omkring programmer som en ny skole, et revitialiseret bibliotek, nye muligheder for detailhandlen suppleret af nye moderne boliger og et rigt og aktivt foreningsliv. Alt dette bindes sammen af stærke oplevelsesrige og trygge forbindelser på tværs af Nivå, der kobler byen til omkringliggende natur og kultur. I den fremtidige Nivå Bymidte er alt derfor tættere på. Tættere på de skønne naturområder, som fysisk ligger tæt ved bymidten men på andre måder føles langt væk. Samtidig skaber det også en tættere og mere tydelig forbindelse til kulturarven, som præger store dele af byens historie og fysiske landskaber – særligt i form det gamle teglværk og lergravssøerne. Både naturen og kulturarven sættes i spil som helt centrale elementer i udviklingen af fremtidens Nivå Bymidte.

CFBO står for at lede processen i et tæt samarbjede med Fredensborg Kommune og Adept. Processen er kompleks, og omfatter koordinering og udvikling sammen med en lang række aktører. Her er ejeren af store dele af bymidten samt detailhandlen centrale parter. Hertil kommer også skolen, biblioteket og det vidt forgrenede foreningsliv. Byens borgere og brugere involveres på ambitiøs vis via workshops og planværksteder, som CFBO ligeledes planlægger og faciliterer. Herudover gennemfører Fredensborg kommune en bylivsindsats hvis aktiviter i høj grad koordineres med udviklingsplanarbejdet.

 

(illustration: Adept, Everyday Studio)