Gartnerigrunden, Aalborg Øst

GARTNERIGRUNDEN, AALBORG ØST
– udviklingsplan

CFBO har bistået Juelsparken Nord A/S med analyse af de planlægningsmæssige bindinger og udarbejdelse af en masterplan for et område i Aalborg Øst
Målet med projektet er at skabe et attraktivt byområde i tæt kontakt med det nye Universitetshospital, Gistrup og den omkringliggende natur.

Med masterplanen er der skabt et oplæg til udviklingen af en bydel med fællesskaber er i centrum, og hvor byens fysiske struktur skaber fundamentet for bydeles sociale liv – en bydel hvor man møder og skaber relationer med sine naboer, det har en stor betydning for oplevelsen af tryghed i bydelen. Dette bygges på to centrale principper; en tæt bydel med den tætte bys kvaliteter og en brug af forstadens kvaliteter med bl.a. private opholdsarealer i direkte tilknytning til den enkelte bolig.

Målet er at skabe et en attraktiv plan med diversitet i befolkningssammensætningen og dermed en mere aktiv brug. Dette fordres gennem en sammensætning af flere forskellige boligtypologier, så de fremstår med en stor forskellighed i både boligtyper og arkitektur, med udgangspunkt i bykarréens muligheder.

ROLLE
CFBO har tegnet udviklingsplanen samt undersøgt og analyseret de planlægningsmæssige forudsætninger. Planen er ikke realiseret.

PROJEKTDATA
KUNDE: Juelsparken Nord A/S