Gellerup og Toveshøj

GELLERUP OG TOVESHØJ
– strategisk udviklingsplan

CFBO har bistået Aarhus Kommune med at udarbejde forarbejdet til den næste generation af en udviklingsplan for Gellerup og Toveshøj, som har indgået i kommunens forhandlinger med Brabrand Boligforening. De to områder er klassificeret som ’hårde ghettoer’ og skal derfor fremlægge en udviklingsplan for at nedbringe andelen af almene boliger.

Centralt i udviklingsarbejdet er målet om at omdanne Gellerup og Toveshøj fra at være et lukket boligområde til en åben, attraktiv og blandet del af Brabrand og Aarhus. En bydel, der er med til at skabe de bedste forudsætninger for at børn kan trives og vokse op. En god by for børn er en god by for alle.

En god by for børn er en blandet by med naturlige mødesteder, der har nærhed til børn og unge, som samtidig tilbyder dem et spejl af samfundet og positive rollemodeller. For at skabe en blandet bydel, skal bydelens flyttemønstre ændres, så flere af de ressourcestærke borgere, der bor i bydelen i dag, bliver boende, og flere ressourcestærke borgere flytter til. Det handler bl.a. om at tilføre områderne nye, attraktive bosætningsmuligheder med boligtyper målrettet ressourcestærke børnefamilier.

Der er arbejdet med en række udviklingsprincipperne, som bl.a. skal medvirke til, at næste skridt i omdannelsen af Gellerup og Toveshøj skaber; en tryg bydel, gode nabolag, positive spejlinger og liveability i børnehøjde.

SAMMENHÆNG TIL TIDLIGERE RÅDGIVNING
Arbejdet med udarbejdelsen af forarbejdet til den næste generation af en udviklingsplan for Gellerup og Toveshøj er en forlængelse af tidligere arbejde, som CFBO har udført for Aarhus Kommune, hvor CFBOs partner Rasmus Cassøe i regi af tidligere ansættelser har været med siden udarbejdelsen af dispositionsplanen i 2010.

PROJEKTDATA
KUNDE: Aarhus Kommune
UNDERRÅDGIVER: EFFEKT
SAMARBEJDE: Pluss, Colliers, Niels Bjørn, Hauxner