Genbyg Hovedgaden i Mørke

GENBYG HOVEDGADEN I MØRKE
– forsøgsprojekt

Mindre (stations)byer som Mørke står over for den udfordring at skulle genopbygge den sammenhængskraft omkring hovedgaden, der tidligere, som en rygrad, fik byen til at hænge sammen, strukturelt, fysisk og identitetsmæssigt. De velkendte og velafprøvede redskaber i by- og områdefornyelsesprocesser har i den forbindelse været nedrivning, bygningsfornyelse og byforskønnelse.

Forsøgsprojektet ’Genbyg hovedgaden i Mørke’ handler om, hvordan byens hovedgade kan gives nyt liv gennem genanvendelse af byggematerialer, som bliver til overs, når bygninger rives ned eller renoveres i byen. Konkret er der i forsøget skabt erfaringer med opkøb af en forfalden ejendom et centralt sted på hovedgaden, nænsom nedrivning af bygningen bl.a. med deltagelse af frivillige, etablering af en ’genbyg-plads’ med byggematerialer der egner sig til genbyg, udvikling og etablering af et nyt ’Byens Hus’, som er delvist genbygget med materialer fra andre bygninger, samt etablering af en samskabende organisation og en samfinansieringsmodel for husets drift, som borgerne skal varetage i fællesskab. Alt sammen gennem en udviklingsproces, som i høj grad hviler på byens borgeres bidrag af forskellige ressourcer og deres aktive deltagelse i forskellige genbyg-aktiviteter.

ROLLE
CFBO er projektleder på Bascons rådgiverhold i samarbejdet med Syddjurs Kommune, Rum3Studio og Søren Garde. CFBOs rolle handler særligt om forsøgsprojektets metodeudvikling og formidling af denne til andre kommuner, der arbejder med hovedgadeomdannelse og genbyg i forbindelse med by- og områdefornyelsesprojekter.

PROJEKTDATA

KUNDE: Syddjurs Kommune og Boligstyrelsen
SAMARBEJDSPARTNERE: Bascon, Rum 3 Studio, Søren Garde