Genforeningsparken i Aabenraa

GENFORENINGSPARKEN I AABENRAA
– konkurrencerådgivning

CFBO har bistået Aabenraa Kommune med konkurrencerådgivning for Genforeningsparken i Aabenraa. Afsættet for konkurrencen har været, at Genforeningsparken i Aabenraa skal være en ny attraktion og et grønt åndehul i byen samtidigt med at parken skal kunne danne ramme om større arrangementer og begivenheder, fx fejringen af 100-året for Genforeningen i 2020.

Der har i konkurrencen været stort fokus på, hvordan der skabes moderne og aktuel formidling af områdets historie og på, hvordan Genforeningsparken bliver et interessant byrum, der giver værdi til byen og områdets brugere, både æstetisk og funktionsmæssigt. Det har i den forbindelse været vigtigt at sikre sammenhængen mellem områdets eksisterende funktioner, som blandt andet omfatter Aabenraa Bibliotek og Folkehjem, så parken bliver et levende og vigtigt samlingssted i byen.

Konkurrenceprocessen har blandt andet omfattet facilitering af dialog mellem de deltagende rådgiverhold og kerneinteressenterne omkring Genforeningsparken, og der er i den forbindelse gennemført workshops med lokale interessenter, politikere og de indbudte rådgiverhold.

ROLLE
CFBO har været Aabenraa Kommunes rådgiver i konkurrencen og har bistået med udarbejdelse af konkurrenceprogram, facilitering af konkurrenceproces og bedømmelse, interessentinddragelse samt dialog og koordinering mellem arkitekter og Aabenraa Kommune.

(illustration: Weile Arkitekter)