Hadsund, udviklingsstrategi

 

HADSUND
udviklingsstrategi

Mariagerfjord Kommune arbejder med en udviklingsstrategi for Hadsund by på baggrund af strategien ’Med byerne forrest’. Det er en strategi, der skal formuleres af byens borgere og interessenter i samarbejde med kommunen.

Udviklingsstrategien udgør et program for en udviklingsplan. Den indeholder byens fælles vision for udviklingen af Hadsund og den omfatter desuden en udpegning af fysiske, økonomiske og organisatoriske indsatsområder. Herunder en programmering af de værdier og kvaliteter, der skal styrke de enkelte områder og Hadsund som helhed.
Film indgår i processen, dels som et diskussionsoplæg på borgermøder i Hadsund, og som en metode til dataindsamling.

ROLLE
CFBO faciliteterede processen, der foruden selve strategien bestod af tre workshops, samt en værdi- og kvalitetsmanual for kanalområdet.

CFBO brugte blandt andet filmmediet som procesværktøj til sammen med borgerne at undersøge og formulere Hadsunds nye fortælling. En film der samtidig dokumenterer og formidler processen, og dermed supplerer udviklingsstrategien for Hadsund.

Én af filmene fortæller historien om Hadsunds identitet gennem udsagn fra en lang række af byens borgere og aktører:

Vi har desuden lavet et kort eksempel på, hvordan vi bruger film som et procesværktøj:

PROJEKTDATA
Kunde: Mariagerfjord Kommune
Udførelse: 2016-2017
Honorar/anlægssum: < 500.000