Handlekraft i Hald

HANDLEKRAFT I HALD
– forsøgsprojekt

CFBO har bistået Hald Lokalråd med projektet Handlekraft i Hald. Projektet er et forsøgsprojekt under Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen / Byfornyelselovens forsøgspulje, med fokus på Landsbypartnerskaber – formelle samarbejder om landbyudvikling.

Formålet med forsøgsprojektet er at give et bud på:

  • Hvordan byfornyelsen kan organiseres gennem direkte partnerskabsaftaler.
  • Hvordan byfornyelsesmidlerne kan understøtte en helhedsorienteret landsbyudvikling knyttet op på LUP, borgerbudgettering og lokal projektledelse.
  • Hvordan ministeriet i prioriteringen af byfornyelsesindsatsen kan vægte byens sociale kapital og frivillige engagement, som udgangspunkt for en byfornyelsesindsats – Hvorved kommunens traditionelle rolle ændres fra projektledelse til partner ift. indsatsen.
  • Hvordan et direkte partnerskab kan være med til at skabe et større aftryk i det lokale, ikke blot fysisk, men også socialt og være med til at opbygge viden og en erfaringsbank.
  • Hvordan en forankret viden og erfaring kan være med til at sikre en langsigtet landsbyudvikling på landsbyens egne præmisser.

ROLLE
CFBO har bidraget som lokalrådets faglige rådgiver i forsøgsprojektets indledende proces bl.a. i forbindelse med udarbejdelsen af lokale helhedsplaner til videreudvikling af projekter og fondsansøgninger.
Samtidigt har CFBO udarbejdet en projektguide til udvikling af lokale projekter, som Hald Lokalråd tager udgangspunkt i og efterfølgende evaluerer.

PROJEKTDATA
KUNDE: Hald Lokalråd, Randers Kommune, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
UDFØRELSE: 2018
HONORAR: under 150.000 kr.