Hanstholm Havn

HANSTHOLM OG HAVNEN
– handlings- og idékatalog

Hanstholm rykker sammen. CFBO har hjulpet Thisted kommune, Realdania og Ildsjælene i Hanstholm med at identificere og udvikle de projekter, der kan gøre en forskel for byen og havnen under ét.

I Hanstholm ligger en af Danmarks mest succesrige erhvervshavne. I 2017 blev en fremtidig havneudvidelse endeligt godkendt og der barsles derfor med nye jobmuligheder og vækst i lokalområdet.
Hanstholm by er ligeledes i gang med en udviklingsproces. Med den regionale strategi ’Thy på forkant’ blev

Hanstholm udpeget til en fællesskabsby med særlige kvaliteter for børnefamilier; herunder nærheden til naturen hvor Nationalpark Thy ligger direkte syd for byen, folkeskole og privatskole, institutioner og et rigt lokalt foreningsliv. Med udgangspunkt i det arbejde har lokale kræfter siden selv formuleret en udviklingsplan og arbejdet med konkrete projektideer der er med til at skabe en positiv forandring i lokalområdet. Helt konkret har de taget fat på udfordringer omkring blandt andet byens center, forbindelser til den omkringliggende natur og muligheder for at aktivere og synliggøre det potentiale for turisme, som erhvervsfiskeriet indebærer.

Med projektet Hanstholm og Havnen har Thisted Kommune og Realdania indgået et samarbejde om at skabe en samlet koordinerede plan for indsatser i Hanstholm. Resultatet er et handlings- og idekatalog, der favner eksisterende igangværende projekter samtidig med at de sættes ind i en overordnet planmæssig sammenhæng.

ROLLE

CFBO har udarbejdet indledende interessentkortlægning, tilrettelagt en kommunikationsstrategi hvorefter der i samarbejde med den lokale projektmager Thorkild Sodborg er gennemført interviews med nøgle-interessenterne. I samarbejde med en projekt- og styringsgruppe er der udarbejdet et handlings- og idekatalog, der med et strategisk blik og på baggrund af en nøje prioritering beskriver tiltag som gør en forskel for bosætning, erhverv og turisme.