Harrestrup Å i Vigerslevparken

HARRESTRUP Å I VIGERSLEVPARKEN
– bygherrerådgivning

Udviklingen af Harrestrup Å i Vigerslevparken er et stort og uhyre komplekst projekt, som kombinerer naturgenopretning af et fire kilometer langt åløb med klimatilpasning af store dele af Københavns, Frederiksberg og Hvidovre Kommuner og skybrudshåndtering ifm. hele oplandet til Harrestrup Å – bestående af 10 kommuner på den københavnske vestegn.

Ifm. udbuddet af totalrådgivning for det samlede projekt for Harrestrup Å i Vigerslevparken har Københavns Kommune bedt CFBO om bistand til programudarbejdelse, tilrettelæggelse og håndtering af et udbud med forhandling samt håndtering af myndighedsdialog og planlægning af projektets myndighedsspor. Herudover vil CFBO bidrage med tilrettelæggelse af den indledende afklaringsfase i samarbejde med totalrådgiveren.

CFBO fungerer som bygherrerådgiver for Københavns Kommune ifm. tilrettelæggelse og gennemførelse af udbuddet med forhandling og har gennemført den indledende myndighedsdialog. CFBO vil i den videre proces spille en faciliterende rolle for Københavns Kommune i den indledende fase af samarbejde med totalrådgiver med henblik på etableringen af et sikkert arbejdsgrundlag og samarbejde.