Helhedsplan, Gug

BYDELCENTER BYPLANVEJ, GUG
– mulighedsstudie

CFBO har bistået Ambercon med et mulighedsstudie for udviklingen af et nyt bydelscenter ved Gug Kirke i Aalborg.

Projektet skal vise, hvordan der kan skabes et attraktivt centrum i den nordlige del af Gug, samt en værdig ankomst til Gug Kirke. Mulighedsstudiet viser, hvordan udviklingen af ét blandet byggeri med boliger og en dagligvarebutik kan medvirke til at skabe et nyt omdrejningspunkt for bydelens hverdagsliv.

Målet er et bydelscenter, der også lever uden for butikkernes åbningstid, og som understøtter sammenhængskraften i en bydel, hvor almene boliger ligger side om side med parcelhuse, så der er er velfungerende og attraktive steder, hvor hele bydelen mødes på tværs af kultur, alder og økonomisk formåen. Området skal opleves trygt, sikkert og attraktivt, og funktioner blandes, så der opføres boliger orienteret mod byens rum, så der altid er en naturlig social kontrol og ”øjne” på de offentlige rum. Samtidig skal der bygges i kvalitetsmaterialer, som patinerer smukt.

Projektet kan ikke realiseres inden for gældende rammer i kommuneplanen, og CFBO indgår i dialogen med Aalborg Kommune om udarbejdelse at nyt plangrundlag, hvor planrammen ændrer status til bydelscenter, og hvor der åbnes op for, at der kan opføres blandede funktioner og bygninger i op til 5 etager.

ROLLE
CFBO har udarbejdet indledende byanalyser og screening af planlægningsmæssige bindinger, samt udarbejdet mulighedstudier og indgår desuden i dialogen med Aalborg Kommune.

PROJEKTDATA
KUNDE: AMBERCON