Herlev Bymidte

HERLEV BYMIDTE
– projekt- og procesledelse

Herlev Bymidte er ældre butikscenter, som fysisk og funktionelt er tæt vævet sammen med den historiske bykerne i Herlev. Samtidig ligger centeret, som både bygningsmæssigt og kommercielt er forældet, på det mest synlige sted i Herlev – langs ringvejen og nabo til ét af stoppestederne på den kommende Ring 3-letbane.
Ejeren af butikscenteret har haft et ønske om at udvikle og udvide centeret med butikker, kontor – herunder et nyt rådhus – og et stort antal boliger. En binding for det komplicerede projekt har været en særdeles udfordrende tidsplan, som bl.a. har stillet Herlev Kommunes forvaltning og politikere over for en stor opgave, som skulle løses inden for en usædvanligt kort tidsramme.

CFBO har været tilknyttet Herlev Kommune som projekt- og procesleder i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan, miljørapport m.v. for udvidelsen og omdannelsen af butikscenteret. Herunder koordinering af myndighedsproces, bidrag til lokalplan og miljøvurdering mv. CFBO har haft den primære opgave at sikre kvaliteten og eksekveringen af Herlev Kommunes myndighedshåndtering inden for den stramme tidsplan og har som sådan både leveret planfaglig bistand og proces-/projektledelse – indadtil i Herlev Kommunes organisation og udadtil i forhold til bygherren og dennes rådgivere.

Lokalplan, kommuneplantillæg og VVM er færdiggjort inden for den aftale tidsplan, er endeligt vedtaget uden ændringer og har dannet grundlag for Herlev Kommunes beslutning om at fraflytte og sælge det gamle rådhus for at flytte ind i nye lokaler i det fornyede Herlev Bymidte.