Hovedgaden i Aalestrup

HOVEDGADEN I AALESTRUP
– skitseprojekt

CFBO har udarbejdet et skitseprojekt til Aalestrups nye hovedgade for Vesthimmerland Kommune. Baggrunden for skitseprojektet, er at hovedgaden står over for en fornyelse i forbindelse med omkloakering af projektområdet. Derudover skal der, i overensstemmelse med Udviklingsplan 2012 for Aalestrup, ske en koncentration af Handels- og bylivet omkring en kortere strækning af den eksisterende hovedgade.
Målet med skitseprojektet er, at Aalestrups nye hovedgade skal være fleksibel over for forandringer i måden gaden anvendes og fungerer i dag og i fremtiden. Hovedgaden skal understøtte byens handel, og samtidig være et samlingspunkt for alle Aalestrups borgere og byens ansigt udadtil. Med en øget andel af boliger i den tidligere handelsgade, kræves der mere af hovedgaden, som et byrum, der også skal kunne rumme byens mange andre aktiviteter. Skitseprojektet har derfor et fokus på, at hovedgaden bliver et levende byrum – med plads til både handel, ophold, leg og liv.
Skitseprojektet arbejder med et nyt vejprofil, belægninger og byinventar, der understøtter en øget trafiksikkerhed og tilgængelighed for alle, samt mulighed for parkering lige til døren. Der introduceres et princip for ’Bymøblet’, der rummer en fleksibilitet mellem parkering og byrum, som kan tilpasses skiftende anvendelser over tid. Desuden kommer projektet med anbefalinger til, hvordan de forretningsdrivende med brug af kantzonerne kan byde velkommen i deres Hovedgade.

Skitseprojektet er udarbejdet med input fra de forretningsdrivende i Aalestrups handelsstandsforening for at kvalificere skitseprojektet bedst muligt.

ROLLE
CFBO har udarbejdet skitseprojektet, samt udviklet ’Bymøblet’. Ligeledes har CFBO stået for en inddragelsesproces, med dialogbaserede workshops sammen med en gruppe af områdets brugere og interessenter.