Klimahavnen i Middelfart

KLIMAHAVNEN I MIDDELFART
– udviklingsplan

CFBO bistår Middelfart Kommune og Middelfart Spildevand med udarbejdelse af en udviklingsplan for Middelfart Havnefront som viser, hvordan højvandssikring af havnefronten udformes, så det på en visionær og flerfunktionel måde værner mod ekstremt højvande og samtidig rummer nye bylivsskabende funktioner og rekreative aktiviteter.

Projektet er en del af KlimaLaboratoriet i Middelfart, hvord der fremvises løsninger der ikke alene håndterer fremtidens voldommere skybrud samt truslen om stigende havvand, men som også bidrager til at understøtte byens udvikling, så Middelfart bliver en god by at leve i. Klimatilpasning skal med andre ord være løftestang for byudvikling.

Projektet omfatter realisering af den udviklingsstrategi for KlimaHavnen der blev udarbejdet i 2015, som udpeger en retning og giver eksempler på, hvordan strategien om byudvikling gennem klimatilpasning kan realiseres i set i et bredere midtbyperspektiv.

Udviklingsplanen skal give Middelfart by et stærkt grundlag for byrådsbeslutninger om midtbyens udvikling i de kommende årtier. Samtidig skal planen sikre et helhedsperspektiv på håndtering af byliv, klimatilpasning og trafik.

ROLLE
CFBOs partner Rasmus Cassøe har spillet en væsentlig rolle i forbindelse med udarbejdelsen af udviklingsstrategien for KlimaHavnen, og CFBO står nu for udarbejdelsen af den udviklingsplan, der skal danne grundlag for den efterfølgende realisering af KlimaHavns-projektet. Opgaven omfatter tillige udarbejdelse af et prospekt, finansieringsstrategi og fundraising.

PROJEKTDATA
KUNDE: Middelfart Kommune, Middelfart Spildevand