Kolding Å

KOLDING Å
– markedsdialog og programmering

CFBO bistår Kolding Kommune med udviklingen af området ved Riberdyb og Holmsminde i Kolding: ”Kolding Å”. Området, som er et stort, centralt beliggende areal, der i mange år stort set kun har været benyttet til parkering, har i en årrække afventet realiseringen af et kuldsejlet projekt, og Kolding Kommune har derfor i 2018 valgt at købe det tilbage og igangsætte en proces, der skal føre frem til et fornyet udbud og salg af området. Som grundlag herfor og som en del af programmeringen af projektet gennemføres en markedsdialog.

Kolding Kommune har bedt CFBO om at bidrage til både markedsdialog og programmering. CFBO har i den forbindelse en række roller:

  • At bidrage til udarbejdelsen af og kvalitetssikre et program for udbud og udvikling af området
  • At tilrettelægge og gennemføre en workshop / temadag for byrådet
  • At tilrettelægge og facilitere en møderække med Kolding Byforum
  • At bidrage til planlægningen af bredere formidling
  • At tilrettelægge og gennemføre en målrettet markedsdialog med potentielle investorer

Formålet er, at de forskellige aktiviteter skal sikre et solidt beslutningsgrundlag for byrådet i forbindelse med udbud og salg af området, samt at programmet og udbuddet bruges så effektivt som muligt til at skabe en god og levende bydel.

Investordialogen gennemføres i samarbejde med Ole Hjorth fra Cushman & Wakefield Red.