KulturØpladsen, Middelfart

KULTURØEN I MIDDELFART
– konkurrencerådgivning

CFBO bistår Middelfart Kommune med konkurrencerådgivning for KulturØpladsen i Middelfart. Målet med konkurrencen er at finde frem til et forslag for en ny programmering af KulturØpladsen, så den bliver det centrale og levende byrum i Middelfart, det har potentiale for at være.

Et særligt fokus i omdannelsen af pladsen er spørgsmålet om, hvordan livet inde i KulturØen kan trækkes ud på pladsen, og hvordan der kan skabes bedre sammenhæng mellem området omkring Kulturøen, KlimaHavnen og det nye bycentrum som etableres på den anden side af Havnegade omkring Nytorv og Middelfarts nye rådhus.

Konkurrenceprocessen omfatter blandt andet facilitering af dialog mellem de deltagende arkitektteams og kerneinteressenterne omkring KulturØen, herunder også en workshop med Middelfarts Byforum med repræsentation af borgere, foreninger, politikere, kulturaktører og erhverv i området.

KulturØpladsen er et af de centrale byrum på havnefronten og er dermed en del af KlimaHavns-projektet og KlimaLaboratoriet i Middelfart, hvor der fremvises løsninger der ikke alene håndterer fremtidens skybrud og truslen om stigende havvand, samtidig med at de bidrager til byliv og bykvalitet.

ROLLE
CFBO er Middelfart Kommunes rådgiver på konkurrencen og bistår med udarbejdelse af  udbudsstrategi og konkurrenceprogram, faclitering af proces og involveringsaktiviteter, samt med udarbejdelse af indstilling og præsentation af forslagene for Byrådet.

PROJEKTDATA
KUNDE: Middelfart kommune
UDFØRELSE: 2017
REALISERING: 2017 –
HONORAR: 250.000 – 500.000 kr.
ANLÆGSBUDGET: 4.500.000 kr.