Langå, områdefornyelse

Områdefornyelsen i Langå er en byfornyelsesindsats der skal løfte byen som helhed med en overordnet  målsætning om at fremme byens styrker som bosætningsby. Indsatserne bygger på eksisterende kvaliteter i Langå og skal styrke sammenhængen mellem by og natur.

Områdefornyelsesindsatsen blev prioriteret i tæt samarbejde med byens borgere og i umiddelbar forlængelse af en landsbyudviklingsplan. Det har betydet et stort lokalt ejerskab til indsatsen, hvor borgerne har bidraget direkte til indholdet i byfornyelsesprogrammet.

Samarbejdet blev bygget op omkring et samskabelseskontor med ugentlig åbningstid i en tom butik i Langås hovedgade.

Indsatsområder i områdefornyelsen:

  • På tværs af jernbanen (samarbejde med Banedanmark)
  • Å-aktivitetscenter ved Gudenåen
  • Midtbyen
  • Sikker skolevej
  • Vores Bredgade (Forsøgsprojekt)

ROLLE
CFBO har været tovholder på projektet i en overgangsperiode efter projektleder på områdefornyelsen og forsøgsprojekts jobskifte til CFBO.

PROJEKTDATA
Kunde: Randers Kommune
Samarbejde med: Banedanmark
Udførelse: 2015-2020 (igangværende)
Honorar/anlægssum: 12 mio