Langå, områdefornyelse

 

LANGÅ
– områdefornyelse

Områdefornyelsen i Langå er en byfornyelsesindsats, der skal løfte byen som helhed med en overordnet målsætning om at fremme byens styrker som bosætningsby. Indsatserne bygger på eksisterende kvaliteter i Langå og skal styrke sammenhængen mellem by og natur.

Områdefornyelsesindsatsen blev prioriteret i tæt samarbejde med byens borgere og i umiddelbar forlængelse af en landsbyudviklingsplan. Det har betydet et stort lokalt ejerskab til indsatsen, hvor borgerne har bidraget direkte til indholdet i byfornyelsesprogrammet.
Samarbejdet blev bygget op omkring et samskabelseskontor med ugentlig åbningstid i en tom butik i Langås hovedgade.

Indsatsområder i områdefornyelsen:

  • På tværs af jernbanen (Samarbejde med Banedanmark)
  • Å-aktivitetscenter ved Gudenåen
  • Midtbyen
  • Sikker skolevej
  • ”Vores Bredgade” (Forsøgsprojekt)

ROLLE
CFBO har været tovholder på projektet i en overgangsperiode efter projektleder på områdefornyelsen og forsøgsprojekts jobskifte til CFBO.

PROJEKTDATA
Kunde: Randers Kommune
Samarbejde med: Banedanmark
Udførelse: 2015-2020 (igangværende)
Honorar/anlægssum: 12 mio. kr.