Lemvig Bedding og Østhavn

LEMVIG BEDDING OG ØSTHAVN
– konkurrencerådgivning

CFBO bistår Lemvig Kommune og Realdania med at gennemføre arkitektkonkurrencen for Lemvig Bedding og Østhavn.

Konkurrencen tager afsæt i forundersøgelsen ”Klimasikring af Lemvig Bedding og Østhavn” (Udarbejdet af C.F. Møller), der omfatter en række analyser af byrum og landskabsarkitektoniske forhold samt de tekniske betingelser for en effektiv højvandssikring.

Forundersøgelsen skal omsættes til et realiserbart projekt, der viser hvordan der kan etableres en ny sikring mod højvande og en promenadeforbindelse langs kajkanten, forbi Lemvig Bedding og Østhavn, der også vil kunne være med til at sikre mere aktivitet på beddingen for eventuelle fremtidige erhvervs-og kulturfunktioner. Samtidig skal højvandssikringen give mulighed for at skabe attraktive byrum med et maritimt tema, rekreative aktivitetsmuligheder, bæredygtige byfunktioner og sociale mødesteder.

Arkitektkonkurrencen skal komme med bud på, hvordan højvandssikring og promenaden udformes, så det på en visionær og flerfunktionel måde værner mod ekstremt højvande og samtidig rummer nye bylivsskabende funktioner med ophold, motion og rekreative aktiviteter på land og i vandet.

Projektet er et af Realdanias to pilotprojekter inden for klimasikring mod havvandsstigninger, og har til mål at givet et eksempel på, hvordan en by kan sikres mod højvandsstigninger med tekniske anlæg, der kombineres med løsninger, som samtidig er til glæde for byens borgere.

ROLLE
CFBO er udvalgt til konkurrencerådgiver i direkte tildeling og varetager således udarbejdelse af udbudsstrategi og konkurrenceprogram, facilitering af involverings- og bedømmelsesproces, samt prækvalificering af konkurrencedeltagere. Derudover udarbejder CFBO en række film om havnens forskellige aktører, der indgår som bilagsmateriale i konkurrencen.

PROJEKTDATA
KUNDE: Lemvig Kommune, Realdania
SAMARBEJDSPARTNER: Bisgaard og Ejsing

36 ANSIGTER I SEKS FILM
Der er udarbejdet seks film med 36 personer i forbindelse med konkurrenceprogrammet. Se filmene her: