Middelfart Midtbyplan

MIDDELFART MIDTBYPLAN
udviklingsplan

CFBO bistår Middelfart Kommune med udarbejdelse af en udviklingsplan for Middelfart Midtby.
Målet med ’Udviklingsplan for Middelfart Midtby’ er at etablere grundlaget for de næste trin i udviklingen af Middelfart Midtby, og én af udvikingsplanens vigtigste funktioner er i den forbindelse at binde de mange projekter, der allerede er i gang, sammen med projekter, der sætter en ny retning for både midtbyen og byens udvikling.

Projektet er en del af KlimaLaboratoriet i Middelfart, hvor der fremvises løsninger der ikke alene håndterer fremtidens skybrud samt truslen om stigende havvand, men som også bidrager til at understøtte byens udvikling, så Middelfart bliver en god by at leve i. Klimatilpasning skal med andre ord være løftestang for byudvikling.

Udviklingsplanen skal sikre et helhedsperspektiv på håndtering af byliv, klimatilpasning og trafik. CFBO har igennem udviklingsplanen haft fokus på byudvikling gennem fortætning, samt bosætning og livability – For at sikre en endny bedre by at bo i, som appellerer til en endnu bredere målgrupper. Samtidigt har bevaring spillet en større rolle, og der er bygget videre på byens historie og fortællinger, samtidigt med at der er skabt de bedste rammer for en levende og spændende handelsby.

ROLLE
CFBO er igang med at udvikle udviklingsplanen, samtidigt med at de har en væsentlig rolle i KlimaHavnen. CFBO har derfor en vigtig rolle som facilitator for de mange opgaver i Middelfart, og står for at sammenbinde de mange fagligheder og interessenter så opgaven løses med største sikkerhed. Opgaven omfatter tillige udarbejdelse af et prospekt, finansieringsstrategi og fundraising.

PROJEKTDATA
KUNDE: Middelfart Kommune
UDFØRELSE: 2017 (igangværende)
HONORAR: 250.000-500.000 kr.