Midtbyplan Aabybro

MIDTBYPLAN AABYBRO
– fra hovedgade til midtby

CFBO bistår Jammerbugt Kommune med udarbejdelse af en midtbyplan for Aabybro Midtby. Målet med planen er at etablere grundlaget for de næste trin i midtbyens udvikling, der sætter en ny retning for den fremtidige udvikling. Planen indeholder et forslag til et konkret åbningstræk, Broen, der kan fremme den øvrige udvikling over en årrække og sikre, at det centrale Aabybro udvikles som en sammenhængende og levende midtby. Et fysisk greb, såvel som en strategisk rygrad, der muliggør at udbygningstakten kan tilpasses markedet, muligheder og behov. Broen er en ny forbindelse, der kobler centrale byrum sammen og bygger bro mellem bolig-, handels- og fritidsbyen Aabybro, og kobler fremtidige projekter sammen på tværs. Broen skaber et nyt bevægelsesmønster i midtbyen, hvor bylivet koncentreres og udbygges med hovedvægt på aktivitet, synlige fællesskaber og sikker færdsel for lette trafikanter.

CFBO har udarbejdet midtbyplanen sammen med en forudgående baggrundsanalyse. Omdrejningspunktet for hele processen har været Byværkstedet, et midlertidigt kontor og ramme for en omfattende dialog med borgere og interessenter om relevante temaer i midtbyen. Det metodiske udgangspunkt for baggrundsanalysen er en kombination af:

Bystrategiske analyser af bymidtens fysik med fokus på, hvordan byens fysik indvirker på brug, tilgængelighed, atmosfære og socialitet.

Interviews med kerneaktører om brug af og færden i bymidten. Fokus har være på afdækning af krav, ønsker, behov og forventninger til udviklingen.

Undersøgelser af bymidtens fællesskaber og fortællinger. Bl.a. bevægelsesmønstre, stemninger, traditioner og brug i midtbyens byrum, samt en spørgeskemaundersøgelse med fokus på sociale praksisser, graden af lokal stolthed og tilknytningsforhold, samt fortællinger, der knytter sig til bymidten i dag.