Mulighedsstudier

MULIGHEDSTUDIER
– rådgivning i forbindelse med arealudvikling, udbud og salg.

CFBO har bistået flere kommuner, heriblandt Aarhus, Viborg, Jammerbugt, Aalborg m.fl., med udarbejdelse af mulighedsstudier og analyser af arealer med fokus på salg og arealudvikling.

Mulighedsstudierne tager afsæt i en analyse af de bymæssige, planlægningsmæssige, tekniske og markedsmæssige forudsætninger samt udarbejdelsen af et antal konkrete, fysiske udviklingsmodeller/volumenstudier som grundlag for en planfaglig og kommerciel vurdering forud for et udbud og/eller beslutning om at igangsætte en projektudvikling, en arkitektkonkurrence eller lignende, eller danne grundlag for en intern dialog i kommunen.

Jævnligt kommer kommunale ejendomme i spil – til genanvendelse, omdannelse eller ved udvikling af nye byområder. Der kan være mange årsager. Demografi, som gør faciliteter overflødige. Forældede bygninger, som enten kræver en drastisk omdannelse eller en erstatning. Ændringer i den bymæssige kontekst, som ændrer vilkårene for arealernes anvendelse.

Salg og udvikling af kommunale eller private ejendomme bør imidlertid aldrig ses i udelukkende et økonomisk/markedsmæssigt perspektiv. Salg af ejendomme og arealer er derimod et stærkt og ofte undervurderet strategisk redskab til planlægning og udvikling af byer, bydele og lokalområder, de indgår i.

Udarbejdelsen af operationelle strategier for udvikling og omdannelse af ejendomme, arealer og bydele er omdrejningspunktet for vores mulighedsstudier. Vi har en særlig opmærksomhed på at få skabt det strategiske fundament for projektet og et solidt beslutningsgrundlag for politikere og fx grundejere. Mulighedsstudier bidrager til at udvikle og optimere markedsværdien gennem et helhedsorienteret blik på byudvikling.

Med et mulighedsstudie sikres, at de tekniske, planlægningsmæssige, bystrategiske og økonomiske forudsætninger for udviklingen af et område går hånd i hånd med en visionær strategi for udviklingen af et givet område. CFBO har i en lang række projekter bidraget med træfsikre udbuds- og beslutningsgrundlag i forbindelse med udviklingen og omdannelsen af ejendomme og byområder.

I forlængelse af mulighedsstudier bistår CFBO ofte i forbindelse med udbud og salg af kommunalt ejede arealer. I den sammenhæng bidrager CFBO ofte med udarbejdelse af tekniske specifikationer og salgsprospekter i samarbejde med mæglere og udbudsjurister.