Når private interesser driver byudviklingen frem

NÅR PRIVATE INTERESSER DRIVER BYUDVIKLINGEN FREM
– samtalebog

I byudviklingen bliver markedet til tider beskrevet som ’modspilleren’, der skal overbevises om andre værdier end blot de økonomiske. Det er en unuanceret fremstilling af en vigtig samarbejdsrelation, som vi ofte oplever har en stor betydning for udviklingen af byerne. Derfor synes vi hos CFBO, at tiden er inde til at stille spørgsmålet: “Hvad tænker developeren på?”

Gennem 3 interviews med 3 private udviklere af det byggede miljø – Rune Kilden, Klaus Kastbjerg og Anton Hessellund (Enggaard) – sætter vi i en samtalebog fokus på det, der kan vindes, hvis kommuner, arkitekter, byplanlæggere og private udviklere bliver bedre til at arbejde sammen og, gennem en mere åben og konstruktiv dialog, får en bedre fælles forståelse for den by- og bygningskvalitet, som alle parter er interesserede i at skabe.

TRE DEBATARRANGEMENTER I TRE BYER
Som opfølgning på samtalebogen arrangerede vi, blandt andet i samarbejde med Arkitektforeningen, 3 debatarrangementer i henholdsvis Aarhus, København og
Aalborg. Her kunne interesserede møde nogle af de developere, der har medvirket i bogen – men også nye profiler blandede sig i samtalen. Blandt andet formand for Arkitektforeningen Lars Autrup, stadsarkitekt Peder Baltzer, udviklingsdirektør Mia Manghezi samt Bente Lykke.

Bogen kan downloades her: