Når private interesser driver byudviklingen frem

HVAD TÆNKER DEVELOPEREN PÅ?
– samtalebog, debat og vidensdeling

Med afsæt i nysgerrighed og et stort engagement i byers udvikling, har vi i CFBO lavet en samtalebog, hvor vi interviewer tre udviklere af det byggede miljø – Rune Kilden,
Klaus Kastbjerg og Anton Hessellund (Enggaard). Samtalerne tager udgangspunkt i hovedspørgsmålet: passer det, at markedet altid er modspilleren, som kun er
interesseret i et stort provenu – eller er der også et samfundsengagement, som kan komme i spil og gøre private udviklere til medspillere i opgaven med at udvikle byen?
I bogen fortæller Rune, Klaus og Anton om, hvordan de tænker og arbejder – og hvordan de forsøger at skabe businesscases for deres projekter, som forener det kommercielt
bæredygtige med en bredere værdiskabelse og et engagement i samfundet og byens udvikling.

I forlængelse af samtalebogen har vi arrangeret og faciliteret 3 debat-arrangementer i 3 danske byer: Aarhus, København og Aalborg. Med debatarrangementerne ønskede vi
at sætte de perspektiver, som samtalebogen skitserer, yderligere i spil – med vinkler fra andre aktører, som også er en del af de byggerier, som developerne arbejder
med. Blandt andet med deltagelse fra kommuner (stadsarkitekter eller planchefer), almene boligorganisationer, repræsentanter fra iværksættermiljøer (civilsamfundet),
arkitekter samt repræsentanter fra fagorganisationer.