Næstved Havn

illustration AART

NÆSTVED HAVN

– mulighedsstudie og principper for helhedsplan

CFBO har bistået Næstved Kommune med at udarbejde et mulighedsstudie og principper for en ny helhedsplan for Næstved havn. Materialet skal fungere som et politisk beslutningsgrundlag for en mulig havneomdannelse fra erhvervshavn til blandet by. Yderligere skal det kunne indgå i grundlaget for en efterfølgende dialog med områdets aktører, byens borgere og andre interessenter, samt udarbejdelse af en endelig helhedsplan.

Med afsæt i allerede besluttede politiske visioner og mål for byen som helhed, belyses perspektiverne i en mulig udflytning af erhvervshavnen og omdannelse af de nuværende havnearealer til en helt ny bydel. Planen tager udgangspunkt i havnens kvaliteter og identitetsgivende træk, der kan løfte kvalitetsniveauet, bl.a. nærheden til vandet, havnens kulturhistorie og sammenhængen til midtbyen. Det er vigtige træk, der ikke bare får den nye bydel til at hænge sammen, men til at være en levende og attraktiv bydel integreret i den omkringliggende by for alle byens borgere og besøgende.

CFBO har udarbejdet dokument og illustrationer, herunder en etape- og strukturplan samt principper og forudsætninger for hele området. CFBO har været ansvarlig for vision, sammenhæng til politiske mål, markedssammenhæng og faglig vurdering af havnens potentialer. AART har leveret bidrag som underrådgiver i form af visualiseringer og bearbejdet situationsplanen på baggrund af CFBOs planskitse og volumemodel. Processen er tilrettelagt i tæt samarbejde mellem CFBO, AART og Næstved Kommune.