Naturpark Amager

NATURPARK AMAGER
– bygherrerådgivning

CFBO bistår Naturstyrelsen, Københavns Kommune og By&Havn med udviklingen af Naturpark Amager. Som partnerskabets bygherrerådgiver er CFBO med til løfte ambitionerne om at udvikle en bynær naturpark på Amager i en skala og med en vision, der er helt ulig andre rekreative naturområder i Danmark: Et unikt parklandskab til fordybelse, naturoplevelser og leg – lige midt i storbyen.

Projektet omfatter realiseringen af projektprogrammet for Naturpark Amager. Projektprogrammet omfatter realiseringen af en række fysiske anlæg – tre hovedindgange og fire blå støttepunkter – som skal være med til at realisere visionen for naturparken.

CFBO er bygherrerådgiver for partnerskabet bag projektet og har bl.a. haft ansvaret for tilrettelæggelse og gennemførelse af en projektkonkurrence samt kontrahering med vinderne. I de kommende år vil CFBO fortsat være tilknyttet projektet som bygherrerådgiver ifm. projektering og realisering af projektet.

Herudover har CFBO ansvaret for koordinering af kommunikation og inddragelse i forbindelse med projektet, tilrettelæggelse af en omfattende myndighedsproces, udarbejdelse af en økonomi- og risikostyringsmodel for hele projektprogrammet samt løbende bistand til partnerskabet ti øvrigt.

Opgaven udføres med D|K2 som underrådgiver. D|K2 bistår primært CFBO ifm. udbuds- og kontrakttekniske forhold samt ifm. anlægsøkonomi.

Læs mere om projektet på naturparkamager.dk