Ny Blaakilde

NY BLAAKILDE
Helhedsplan og lokalplan


CFBO har i samarbejde med bl.a. professor Jan Gehl bistået den private bygherre og Mariagerfjord Kommune med at udarbejde en helhedsplan og efterfølgende et lokalplanforslag, for området, benævnt Ny Blaakilde, i Hobro.
Formålet er at muliggøre omdannelsen af et tidligere renseanlæg i Hobro til et attraktivt område med boliger, erhverv og offentlige formål.

Udviklingen af planen har taget afsæt i den unikke placering mellem Mariager Fjord og Hobro Østerskov, nærheden til midtbyens kulturelle tilbud samt områdets naturlige kilder. Området skal blive en ’moderne landsby’ – tæt på både skoven, fjorden og midtbyen.

Én af hovedvisionerne for området er, at det skal være et godt sted at leve – alle dage, alle sæsoner og i alle livets faser. Ligeledes er én af visionerne for området, at det skal blive til en bydel, der indbyder til en aktiv livstil med en bred vifte af menneskelige kontaktformer. I planen er der derfor lagt særlig vægt på at skabe en bydel, som tilgodeser de menneskelige behov, så som tryghed og et godt nabofællesskab.

Den bærende rygrad i bebyggelsesplanen for Ny Blaakilde er de nord-sydgående stræder, som forbinder Mariager Fjord med Hobro Østerskov. Fra stræderne er der store og små kig igennem området til enten skoven eller fjorden. Ligeledes er der kig ind i området – enten fra gangstien langs fjorden eller fra Blåkildevej.CFBO har udarbejdet den endelige helhedsplan i samarbejde med Jan Gehl og bygherrer, hvor CFBO bl.a. har bidraget med stor planfaglig viden til kvalificering af områdets muligheder. CFBO har med baggrund i helhedsplanen udarbejdet et byggeretsgivende lokalplanforslag.

CFBO har desuden varetaget procesledelsen af projektet og koordineret samarbejdet mellem den private bygherre og Mariagerfjord Kommune samt sikret vidensdeling mellem projektets mange aktører.