Pop-up kulturhus, Viborg

POP-UP KULTURHUS, VIBORG
– evaluering

Domkirkekvarteret i Viborg står overfor en vigtig omdannelsesproces. Tidligere funktioner som Vestre Landsret og byens gamle rådhus er ikke længere aktive i området. Det har efterladt en arkitektonisk kulturarv centralt i Viborgs by, som skal indlemmes og reaktiveres således at der skabes et ’kulturelt kraftcenter, der samler områdets seværdigheder til en fælles attraktion på internationalt niveau’. Der er udarbejdet en helhedsplan for området, men dets videreførelse afventer næste etape.

I mellemtiden gennemfører den lokale kunstnergruppe Carte Blanche en aktivering af det gamle rådhus – et pop-up kulturhus. Deres midlertidige projekt er del af Europæisk kulturhovedstad program og inddrager en lang række af både lokale og internationale kunstnere, som tilsammen iscensætter både bygning og byrum på nye måder. Husets aktiviteter kulminerer under ’Snapsting’, som er Viborgs årlige folkefest.

Forud, under og efter pop-up kulturhusets virke er der behov for en vidensindsamling og erfaringsevaluering af det strategiske byudviklingspotentiale. Hvordan kan den kortvarige intense kulturelle aktivering af området bidrage til et helhedsplanlægning for hele Domkirkekvarteret?

ROLLE
CFBO tilrettelægger evalueringen, gennemfører interviews og observationer på stedet, analyserer og kondenserer resultaterne efterfølgende. Endeligt vil CFBO præsentere og diskutere resultaterne med de relevante aktører, herunder kommunen og de kunstneriske lokale kræfter.

PROJEKTDATA
SAMARBEJDSPARTNERE: Carte Blanche og Viborg kommune
UDFØRELSE: 2017