Randers Midtby

RANDERS MIDTBY
– strategisk midtbyplan

CFBO bistår Randers Kommune med udarbejdelsen af en strategisk udviklingsplan for Randers Midtby. Planen skal sikre, at beslutninger og investeringer træffes ud fra et helhedsperspektiv. Processen bygger på en dialogbaseret innovationsproces med byens aktører og skal munde ud i en samlet plan for, hvordan midtbyen kan tilpasse sig de store positive forandringer, der står for døren i Randers, bl.a. med klimasikring og byudvikling på havnen. Midtbyplanen skal understøtte en attraktiv og levende midtby, der kan medvirke til at tiltrække tilflyttere og handlende.

Processen er bygget op omkring dialog og skal løbende udmøntes i konkrete prøvehandlinger og den strategisk plan for Randers midtby.

ROLLE
CFBO er Randers Kommunes rådgiver på den strategiske midtbyplan og bistår med bystrategisk analyser, facilitering af proces og involveringsaktiviteter, samt udarbejdelse af vision og strategier. CFBO er hovedrådgiver og har SLA og Living Cities med på teamet.