Sorgenfri Bymidte

SORGENFRI BYMIDTE
– mulige udviklingsscenarier

CFBO har bistået Lyngby-Taarbæk Kommune med at gennemføre en borger- og aktørproces som danner grundlag for principper for områdets fremtidige udvikling, samt mulige udviklingsscenarier. Materialet skal fungere som et politisk beslutningsgrundlag for udviklingen af Sorgenfri bymidte.

Der er mange forskelligartede interesser i området, og målet var at lokale borgere, detailhandlen og andre interessenter skulle inddrages i arbejdet og føle sig hørt i de løsningsforslag som scenarierne illustrerer. Igennem processen er der skabt enighed om en række bærende værdier og principper for Sorgenfri bymidte, som hele den lokale arbejdsgruppe står bag. De fælles visioner danner grundlag for 3 scenarier, der afspejler forskellige vægtninger mellem hensyn som eksempelvis bevaring og nybyggeri. Via dialogen med arbejdsgruppen er scenariernes fordele og ulemper søgt beskrevet med respekt for de mange interesser, sammenholdt med en byplanfaglig vurdering af scenarierne i relation til bevaring, økonomisk realiserbarhed, trafikafvikling mv. Scenarierne er udviklet på principielt niveau med henblik på, at evt. udarbejdelse af et eller flere konkrete projekter sker efter politisk stillingtagen til scenarierne.

CFBO har udarbejdet scenarier, herunder den samlede vurdering og beskrivelse af disse, samt gennemført borger- og aktørproces. Processen indbefatter planlægning og afholdelse af møder med arbejdsgruppen, aktørinterviews, gadeinterviews med borgere i Sorgenfri, online spørgeskema, fysiske registreringer over eksisterende udfordringer og brug af torvet i dag, samt afholdelse af offentligt byværksted for alle interesserede i udviklingen af Sorgenfri Bymidte.