SPARK

SPARK
– konkurrencerådgivning

CFBO har været konkurrencerådgiver i forbindelse med afholdelsen af en to-faset projektkonkurrence ”SPARK”, som står for udvikling af MarselisborgCentrets udearealer til at være rammen om Sundhed – Park – Aktiviteter – Rehabilitering – Klimatilpasning.
Med konkurrencen ønsker partnerskabet bag SPARK (Region Midtjylland, MarcelisborgCenteret, Aarhus Kommune, Aarhus Vand, Realdania og A.P. Møllers Fond) at omdanne området omkring MarselisborgCentret til et grønt forsamlingshus, hvor MarselisborgCentrets brugere, som er mennesker i rehabilitering, og aarhusianerne i al almindelighed vil føle sig velkomne, og hvor der skabes rammer om meningsfulde fællesskaber, som bygger bro mellem mennesker og systemer på tværs af kendte eksisterende skel.

Målet med konkurrencen er at demonstrere, hvordan der med udgangspunkt i udearealerne kan skabes kloge løsninger, der fremmer leg, læring, rehabilitering og rekreation, samt bygger bro mellem klimatilpasning og rehabilitering. Projektet søger således at adressere en række komplekse individuelle såvel som samfundsmæssige udfordringer.

MarselisborgCentrets udearealer forventes i forlængelse af projektet at fremstå som et demonstrationsprojekt for andre klimatilpasningsprojekter og et state of the art rehabiliteringsområde som også fungerer som en offentlig bypark for de 15.000 aarhusianere, der bor i nærområdet.
Det ambitiøse mål for projektet er således ikke blot en dobbelt bundlinje, der forholder sig til rehabilitering og klimatilpasning, men en firdobbelt bundlinje med fokus på menneske, meningsfuldhed, system og samspil.

ROLLE
CFBO har varetaget rollen som proces- og projektleder i forbindelse med udarbejdelse af konkurrenceprogram og involvering af såvel interne som eksterne interessenter. CFBO fungerede som projektleder på Bascons rådgiverhold.

PROJEKTDATA
KUNDE: Marselisborgcentret, Aarhus Kommune, Region Midtjylland, Aarhus Vand, Realdania, A.P. Møllers Fond
SAMARBEJDSPARTNER: Bascon