Stigsborg Havnefront

STIGSBORG HAVNEFRONT
– bylivsstrategi

BYLIVSSTRATEGI (igangværende)
Stigsborg Havnefront var for ikke længe siden et område med tung industri, herunder blandt andet virksomheden Kemira og dens stærkt forurenende produktion. Udviklingen af Stigsborg Havnefront har stor betydning for den næste store etape af udviklingen af Aalborg med den unikke mulighed for at skabe bymæssig sammenhæng på tværs af Limfjorden. Denne udvikling skal understøttes af en strategisk indsats over tid.
Der er behov for en strategi, der har fokus på at skabe øjeblikkelig og langvarig værdi, der understøtter visionen for området. Her skal understøttes ejerskab og naboskaber, her skal skabes gode relationer og historier der kan deles af mange. CFBO udvikler en samlet handlingsplan og et aktivitetskatalog, der indeholder overvejelser om, hvordan eksempelvis en bydelsforening og midlertidige aktiviteter kan skabe værdi og dermed støtte op om udviklingen af bydelen.

PARALLELOPDRAG (afsluttet)
CFBO har i 2016 sammen med EFFEKT, KCAP (NL) og ARUP deltaget i parallelopdraget om udviklingen af Stigsborg Havnefront i Aalborg – ét af de kommende års allerstørste byudviklingsområder i Danmark. Parallelopdraget omfatter udarbejdelse af en udviklingsplan, som kan fungere som et langsigtet og strategisk styrings- og planlægningsredskab for Aalborg Kommune i udviklingen af området – en proces, der formentlig vil strække sig over flere årtier. Udviklingsplanen skal i første omgang danne grundlag for etablering af et byudviklingsselskab, der får til opgave at udvikle Stigsborg Havnefront.

ROLLE
I forbindelse med parallelopdraget har CFBO bidraget til udviklingen af masterplanen med særligt fokus på at øge projektets strategiske styrke, visioner, bæredygtighed og økonomiske realiserbarhed.
CFBO er sidenhen engageret som rådgiver i forbindelse med udarbejdelse af en Bylivsstrategi for Stigsborg, der understøtter udviklingen af omdannelsesområdet til en attraktiv og levende bydel.

PROJEKTDATA
KUNDE: Byudviklingsselskabet Stigsborg
UDFØRELSE: 2018
HONORAR: under 150.000 kr.

(fotograf: Simon Andersen)